Нүүр Шошго Үерхэл

Шошго: Үерхэл

Үерхлийн эхний сар ба жилийн дараах байдал

Цаг хугацаа өнгөрөхөд харилцаанд ямар өөрчлөлт гардаг вэ?