Нүүр Шошго төсөөлөл

Шошго: төсөөлөл

Ээж байхад ямар байдаг вэ?

Хүүхэдтэй байх тухай төсөөлөл болон бодит байдлын ялгаа.