Нүүр Шошго сэтгэл зүй

Шошго: сэтгэл зүй

Биеийн хэлэмжээр харилцааныхаа байдлыг мэдэх нь

Хийж буй үйлдэл, биеийн хэлэмж их зүйлийг хэлж өгдөг юм байна.