Нүүр Шошго сэргэлэн

Шошго: сэргэлэн

Яаж ийгээд болгосон сэргэлэн аргууд

Сэтгэвэл гарын доорх зүйлсээр яаж ийгээд аргалж болдгийн нотолгоонууд.