Нүүр Шошго инээд

Шошго: инээд

Дүнгээс муу зүйл байдаг

Хичээлийн сүүлийн өдөр байлаа. Аав нь хүүгийнхээ өрөөний хажуугаар явж байгаад түр зогсов...