Нүүр Шошго бурхан

Шошго: бурхан

Бурхан Буддагийн 8 хичээл

Будда гэж Санскрит хэлний "сэргэн дэлгэрсэн" буюу "жинхэнэ амьдралын үнэн...