Нүүр Шошго биеийн хэлэмж

Шошго: биеийн хэлэмж

Биеийн хэлэмжээр харилцааныхаа байдлыг мэдэх нь

Хийж буй үйлдэл, биеийн хэлэмж их зүйлийг хэлж өгдөг юм байна.