Нүүр Амьдрал Хуудас 6

Амьдрал

Та өнөөдрийнхөө өөдрөг мэдээг уншаагүй байгаа юм биш биз? Тэгвэл эндээс орж өөрт тохирсон мэдээгээ заавал уншаарай.

Ганцаараа бал сараа хийжээ

Гандан буурахгүй ганцаараа аялалд гарчээ.