Олон нийтийн сүлжээ өргөн дэлгэр тархсан өнөө үед хүмүүсийн дунд ямарваа нэгэн мэдээ маш хурдан түгэх болсон. Харсан, үзсэн зүйлдээ шууд итгэвэл хэрхэн буруу ойлголтод хүрч болохыг доорх зургуудаар харуулав.

1. Телевизийн нэвтрүүлэгч

2. АНУ-н цэргүүд Ирак цэрэгт ус өгч байгаа нь

3. Улс төрч дэмжигчидтэйгээ мэндчилж байна

4. Гахайг үерийн уснаас аварч буй цэргүүд

5. Цэрэг залуу хүүхэдтэй теннис тоглосон нь

6. Английн ханхүү Уильям олон нийтийн дунд

7. “Гудам дүүрэн иргэд эсэргүүцэн жагсаж байна”