Стефан Шмитц бол өөрийн үзэл бодлыг зургийн тусламжтай гайхамшигтай илэрхийлдэг уран бүтээлч юм. Түүний зургууд амьдралын тухай бодит үнэнийг өгүүлдэг билээ.

Цахим ертөнц ба ганцаардал

Үзэл бодлын ялгаа

Аав охин хоёрын харилцаа

Араар тавилт

Гэрлэлтийн асуудал

Дахин араар тавилт

Боловсролын асуудал

Өнөөгийн боловсрол хэтэрхий их онол заадаг

Асуудлыг шийдэх оролдлого

Би буруу хүнтэйгээ суусан

Эрсдэл

Эрэгтэйгээс мөнгийг нь мушгиж байна

Тархи угаалт

Харанхуйгаас айх айдас

Надад бодит үнэн хамаагүй, би өөрийн гэсэн бодолтой.

Төлөв

Цахим гэмт хэрэглэсэн

Айдастайгаа тэмцэх тэмцэл

Асуудлын гарцыг хүлээн авах

Гэр бүлийн халамж