Гэр бүлийн аз жаргал, гэрэл гэгээ болсон хүүхэдтэй байх тухай төсөөлөл болон бодит байдлын ялгаа. Ээжүүд маань санал нийлж байна уу?