Эмэгтэй хүн жирэмсэн болоод түүний амьдрал маш их өөрчлөгддөг.

Та бүхэнд жирэмсэн байх болон төрсний дараа ямархуу байдгийг хүргэж байна.