Хүний тэвчээрийг шалгадаг янз бүрийг зүйл байдаг. Одоо цагт таны тэвчээрийг юу их бардаг болохыг бид цуглуулж та бүхэнд хүргэж байна.

Гар утастай хүн бүрийн тэвчээрийг шалгагч

Өгүүлбэр бүрдээ гадаад үг оруулдаг хүмүүс

Ганц зурваст багтааж бичихийн оронд ингэж бичдэг хүмүүс

Хувийн орон зайг зөрчих үед, ялангуяа АТМ дээр

Чиний таагүй зургийг олон нийтийн сүлжээнд хийж ТАГ хийх үед

Санаандгүй өөрийгөө норгох үед

Маш их зүйл шивснийхээ дараа Монгол үсэг болгоогүй байгаагаа мэдэх мөч

Чиний хувийн эд зүйлийг сонжиж ширтэх үе

Юм хийж байхад ард чинь зогсоод тайван байлгахгүй үед

Заримдаа идэх юм ч гэсэн тэвчээрийг чинь шалгах болно

Кино үзэж байхад хүн бүр чиний тэвчээрийг шалгаж байгаа мэт

Тавхан минут унтах үед