Бид нас ахих тусам бидний сонирхол дагаад өөрчлөгддөг. Дуртай байсан юмнуудынхаа эсрэг зүйлд дуртай болох жишээний.

Та бүхэнд 25-с дээш ба доош насны ялгааг хүргэж байна.