Ганцаараа бал сараа хийжээ

Гандан буурахгүй ганцаараа аялалд гарчээ.