Нэгэн бүсгүй өдөр бүр ажилдаа явахдаа нэгэн залуугийн эсрэг сууна. Зөндөө хоног өнөгрсөн ч залуу түүнд танилцах санал тавихгүй байсаар л байв. Эцэст нь бүсгүй бүх учрыг нь ойлгоно. Чимээгүй хайр – Италийн богино хэмжээний кино юм.