Эрдэмтэд хүний сайн сайхны төлөө гэсэн судалгаагаа үргэлжлүүлж, эрүүл, урт удаан наслах аргуудыг нээсээр байна. Энэ дундаас өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлж болох энгийн дадлууд бүхий аргыг BrightSide сайтын хураангуйлснаар хүргэж байна.

Урт удаан амьдралын тухай энэхүү зөвлөгөө таньд таалагдсан бол бусдад түгээж харуулаарай.