Эдгээр эгдүүтэй хүүхдүүд таныг инээлгэж чадсан бол бусад хүмүүст мөн түгээж харуулаарай.