------------


Шинэхэн төрсөн хүүхэд ба бяцхан гөлөг